Zastosowanie mat i tkanin ognioodpornych

Zastosowanie mat i tkanin ognioodpornych

Maty ceramiczne zrobione są z włókien glinokrzemianowych nieorganicznych, bez dodatku spoiw. Podczas wytwarzania mat, włókna poddaje się obróbce termicznej. Dzięki temu jest to tkanina ognioodporna, która może być wykorzystana nawet w temperaturze od 1260 stopni Celsjusza do 1430 stopni. Ale oprócz tego, ma też inne cenne właściwości.

Wykazuje bardzo niską kurczliwość i niską gęstość- powoduje to, że jest ona bardzo elastyczna. Jej właściwością jest również niskie przewodnictwo cieplne. Najczęściej maty ceramiczne używa się jako metodę izolacji przemysłowej. Maty ceramiczne można zastosować w wielu gałęziach przemysłu. Często wykorzystywane są do pieców przemysłowych i do izolacji ścian, drzwi, ruchomych elementów jak zawiasy oraz urządzeń grzewczych, a także wózków przemysłowych, kotłów, kabli, turbin zarówno gazowych, jak i parowych oraz korony pieców szklarskich.

Sprawdzają się również jako wysokotemperaturowe izolacje dźwiękochłonne, głównie dzięki swoim właściwościom dźwiękochłonnym. Korzysta się z nich też do uszczelniania, wypełniania dylatacyjnego, wyłożenia urządzeń grzewczych, palników, suszarni czy kanałów spalin. Stosuje się je również w przemyśle motoryzacyjnym jako bariery cieplne. Są także idealnym i często wykorzystywanym materiałem do produkcji modułów.

Przy kupowaniu mat ceramicznych warto zwrócić uwagę na gęstość tkaniny oraz jej grubość- są to najważniejsze jej właściwości. Jeżeli chcemy być bardziej dokładni, możemy też zwrócić uwagę bądź dopytać dostawcę o takie szczegóły jak skład chemiczny, średni długość włókien, przewodność cieplna oraz oczywiście rozmiary.